Twoje skuteczne Szkolenia BHP

Umowa o pracę

2012-03-13 09:00

Umowa o pracę 
Co to jest stosunek pracy?
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez nie go wyznaczonym, a pracodawca do płacenia mu za pracę. 
Rodzaje umów o pracę
Zgodnie z przepisami umowę o pracę można za wrzeć:
na okres próbny,
na czas określony,
na czas nieokreślony,
na czas wykonania określonej pracy.
 Umowa na okres próbny jest zawierana na maksymalnie 3 miesiące. Głównym jej celem jest sprawdzenie przydatności pracownika. Pracownik ma zaś możliwość dokonania oceny warunków zatrudnienia.
Umowa o pracę na okres próbny może poprzedzać każdy rodzaj umowy
o pracę, z jednym wyjątkiem: po upływie okresu próbnego strony nie mogą zawrzeć nowej umowy na okres próbny.
Pracodawca i pracownik mogą po okresie próbnym:
zawrzeć kolejną umowę o pracę, tj. jedną z wymienionych wyżej,
zdecydować o zakończeniu współpracy.

Czytaj informacje o umowach na naszej stronie w kolejnych tygodniach. 

źródło:

www.pip.gov.pl

Kontakty

508-299-845 Szkolenia BHP PPOŻ

Wyszukiwanie

Rekomendowane strony

www.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy

www.ciop.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy

www.gis.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny

www.pck.pl

Polsi Czerwony Krzyż

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode