Twoje skuteczne Szkolenia BHP

Szkolenia BHP - program

2011-12-29 16:55

Szczegółowa tematyka szkolenia wstępnego i okresowego w dziedzinie BHP jest opracowana przez pracodawcę lub organizatora szkolenia w porozumieniu z pracodawcą i powinna mieścić się w granicach ramowych programów szkoleń bhp zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Programy szkolenia BHP powinny byc dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez szkolonych.

Pracodawca jest obowiązany do przechowywania programów szkoleń bhp.

Karta szkolenia wstępnego będąca dokumentem odbycia szkolenia wstępnego i instruktażu stanowiskowego powinna byc przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Kontakty

508-299-845 Szkolenia BHP PPOŻ

Wyszukiwanie

Rekomendowane strony

www.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy

www.ciop.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy

www.gis.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny

www.pck.pl

Polsi Czerwony Krzyż

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode