Twoje skuteczne Szkolenia BHP

Rodzaje umów o pracę cd.

2012-03-16 12:58

 

Umowy o pracę cd.
 
Na czas określony.
Celem tej umowy jest na wiązanie stosunku pracy
na z góry określony czas. Ulega ona rozwiązaniu z upływem terminu wskazanego w umowie. Pracodawca może wypowiedzieć taką umowę za 2-tygodniowym 
wypowiedzeniem, jeżeli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i strony przewidziały w umowie taką
możliwość.
 
Na czas wykonania określonej pracy
Umowa zawierana, gdy nie da się ściśle określić czasu trwania powierzonej pracy, najczęściej przy pracach dorywczych i sezonowych. Rozwiązuje się automatycznie w dniu ukończenia pracy.
 
Czytaj o kolejnych rodzajach umów w najbliższe dni.
 
źródlo:
www.pip.gov.pl

 

Kontakty

508-299-845 Szkolenia BHP PPOŻ

Wyszukiwanie

Rekomendowane strony

www.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy

www.ciop.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy

www.gis.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny

www.pck.pl

Polsi Czerwony Krzyż

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode