Twoje skuteczne Szkolenia BHP

Archiwum artykułów

2012-04-10 10:27

Kwoty odszkodowań w przypadku chorób zawodowych i wypadków przy pracy

 1)   589 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy);   2)   589 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów...
2012-03-16 12:58

Rodzaje umów o pracę cd.

  Umowy o pracę cd.   Na czas określony. Celem tej umowy jest na wiązanie stosunku pracy na z góry określony czas. Ulega ona rozwiązaniu z upływem terminu wskazanego w umowie. Pracodawca może wypowiedzieć taką umowę za 2-tygodniowym  wypowiedzeniem, jeżeli została...
2012-03-13 09:00

Umowa o pracę

Umowa o pracę  Co to jest stosunek pracy? Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez nie go wyznaczonym, a pracodawca do płacenia mu za pracę.  Rodzaje...
2012-01-28 21:19

STOSUNEK PRACY

  I. Charakter prawny stosunku pracy Zgodnie z art. 22 § 1 kp przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do...
2012-01-03 08:46

ROBOTA NA CZARNO sankcje karne dla PRACOWNIKA

Jeżeli w chwili podjęcia pracy osoba taka była zarejestrowana jako bezrobotna i o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym również bez zawarcia umowy o pracę na piśmie lub bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego (czyli „na czarno”), nie powiadomiła w terminie 7 dni właściwego...
2012-01-02 18:06

Rozpoznaj MOBBING

Według Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pra - cownika lub skierowane przeciwko pra - cownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na...
2011-12-29 16:55

Szkolenia BHP - program

Szczegółowa tematyka szkolenia wstępnego i okresowego w dziedzinie BHP jest opracowana przez pracodawcę lub organizatora szkolenia w porozumieniu z pracodawcą i powinna mieścić się w granicach ramowych programów szkoleń bhp zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z...
2011-12-29 16:41

Szkolenia BHP - dla kogo i przez kogo?

Instruktaż ogólny i stanowiskowy: przeznaczony jest dla nowych pracowników przed dopuszczeniem do pracy a także studentów odbywających praktykę, uczniów szkół zawodowych zatrudnionych dla nauki zawodu. Warto wspomniec, że jeśli pracownik zatrudniony jest na wielu stanowiskach pracy to musi...
2011-12-29 16:30

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP zasadniczo podzielić można na -szkolenia wstępne zwane instruktażem ogólnym -szkolenia wstępne na stanowisku pracy tzw. instruktaż stanowiskowy -szkolenia okresowe   Odpowiednio instruktaż ogólny zapoznaje pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie...
2011-12-08 10:12

Podwyżki płacy minimalnej w 2012 roku

Nareszcie dobre wiadomości! W zbliżający się Nowym Roku 2012 doczekamy sie podwyżki, z tym, że będzie to tyko podwyżka płacy minimalnej i sięgnie jedynie 1500 zł. Wiąże sie z tym jednak i pewna dodatkowa rzecz mianowicie automatyczbnie wzrośnie też dodatek za pracę w nocy, który wynosi zgodnie...

Kontakty

508-299-845 Szkolenia BHP PPOŻ

Wyszukiwanie

Rekomendowane strony

www.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy

www.ciop.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy

www.gis.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny

www.pck.pl

Polsi Czerwony Krzyż

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode